Airaodion, A., P. Olatoyinbo, U. Ogbuagu, E. O. Ogbuagu, J. Akinmolayan, O. Adekale, O. Awosanya, A. Agunbiade, A. Oloruntoba, O. Obajimi, A. Adeniji, and E. Airaodion. “Comparative Assessment of Phytochemical Content and Antioxidant Potential of Azadirachta Indica and Parquetina Nigrescens Leaves”. Asian Plant Research Journal, Vol. 2, no. 3, Mar. 2019, pp. 1-14, doi:10.9734/aprj/2019/v2i330045.