Airaodion, A., Olatoyinbo, P., Ogbuagu, U., Ogbuagu, E. O., Akinmolayan, J., Adekale, O., Awosanya, O., Agunbiade, A., Oloruntoba, A., Obajimi, O., Adeniji, A. and Airaodion, E. (2019) “Comparative Assessment of Phytochemical Content and Antioxidant Potential of Azadirachta indica and Parquetina nigrescens Leaves”, Asian Plant Research Journal, 2(3), pp. 1-14. doi: 10.9734/aprj/2019/v2i330045.