AIRAODION, A.; OLATOYINBO, P.; OGBUAGU, U.; OGBUAGU, E. O.; AKINMOLAYAN, J.; ADEKALE, O.; AWOSANYA, O.; AGUNBIADE, A.; OLORUNTOBA, A.; OBAJIMI, O.; ADENIJI, A.; AIRAODION, E. Comparative Assessment of Phytochemical Content and Antioxidant Potential of Azadirachta indica and Parquetina nigrescens Leaves. Asian Plant Research Journal, v. 2, n. 3, p. 1-14, 19 mar. 2019.