Airaodion, A., Olatoyinbo, P., Ogbuagu, U., Ogbuagu, E. O., Akinmolayan, J., Adekale, O., Awosanya, O., Agunbiade, A., Oloruntoba, A., Obajimi, O., Adeniji, A., & Airaodion, E. (2019). Comparative Assessment of Phytochemical Content and Antioxidant Potential of Azadirachta indica and Parquetina nigrescens Leaves. Asian Plant Research Journal, 2(3), 1-14. https://doi.org/10.9734/aprj/2019/v2i330045