(1)
Airaodion, A.; Olatoyinbo, P.; Ogbuagu, U.; Ogbuagu, E. O.; Akinmolayan, J.; Adekale, O.; Awosanya, O.; Agunbiade, A.; Oloruntoba, A.; Obajimi, O.; Adeniji, A.; Airaodion, E. Comparative Assessment of Phytochemical Content and Antioxidant Potential of Azadirachta Indica and Parquetina Nigrescens Leaves. APRJ 2019, 2, 1-14.