[1]
Airaodion, A., Olatoyinbo, P., Ogbuagu, U., Ogbuagu, E.O., Akinmolayan, J., Adekale, O., Awosanya, O., Agunbiade, A., Oloruntoba, A., Obajimi, O., Adeniji, A. and Airaodion, E. 2019. Comparative Assessment of Phytochemical Content and Antioxidant Potential of Azadirachta indica and Parquetina nigrescens Leaves. Asian Plant Research Journal. 2, 3 (Mar. 2019), 1-14. DOI:https://doi.org/10.9734/aprj/2019/v2i330045.